BMW Financial Services

BMW Financial Services

Formularz kontaktowy

Pola wymagane

Dane osobowe:

Adres korespondencyjny:

-
/
stacjonarny
komórkowy

Wiadomość:

Przetwarzanie danych:

Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne. BMW Financial Services wraz z podmiotami powiązanymi nie wykorzysta Twoich danych w żaden inny sposób niż do polepszenia obsługi Klienta oraz wysyłki informacji o produktach BMW Financial Services i BMW Group lub specjalnych ofertach. Dla tych celów Twoje dane mogą być przechowywane, przetwarzane oraz gdy zajdzie potrzeba, przekazywane innym podmiotom wchodzącym w skład Grupy BMW i z nią współpracującymi (w tym Dealerom BMW). BMW Financial Services deklaruje, że wszelkie informacje będą traktowane jako ściśle poufne, zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym ochrony danych oraz że nie zamierza sprzedawać, wynajmować ani przekazywać informacji o Tobie osobom trzecim.

Akceptuję